Man in mission weekend for men 14-16 February (in Swedish)

Nu är det snart dags för “Man in mission” På Mundekulla (14-16 feb) med inspiration från “The ManKind Project” som bygger på att män stödjer varandra!

Inspiratörer och innehåll
-Peter Elmberg – Beteendevetare och verksamhetschef på Mundekulla och programansvarig för helgen. Peter har under många år erbjudit och arrangerat kurser på Mundekulla, däribland Manscirklar. Peter utgår från sin egen resa, håller samtalscirklar samt musikinslag och berättar om sin drivkraft bakom Mundekulla och erbjuder även en workshop kring att bli klar över sina mål och visioner och vikten av att ha positiva målbilder för att lyckas.
www.peterelmberg.se
-Kalle Grill – Universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet och professionell samtalsledare och filosofisk rådgivare. Kalle har lång erfarenhet av att leda dialog kring olika teman med utgångspunkt från filosofin, såsom vänskap, kärlek, frihet, ansvar, det goda livet. Leder under lördagen en dagslång workshop baserad på erfarenheter från det världsomspännande nätverket
 “The Mankind Project” som bygger på att män stödjer varandra att leva ett autentiskt liv.
www.kallegrill.se
– Stephen Hinton – en av initiativtagarna för Omställning Sverige samt kursledare i “Circle Way-A leader in every chair” pratar bl.a om inre omställning under söndagen utifrån Rein Eisler Chalice and Blade

http://www.mundekulla.se/mundekulla/parse.php?p=%2Fadmin%2Fmanshelg.html

Advertisement
%d bloggers like this: