Inner Transition – Inre Omställning

Att ställa om till en ny ordning, med mindre energi och förmodligen mindre global handel kommer att innebär även en inre omställning. Att vi har en material överflöd men är inte lyckliga ändå kanske har sin ursprung i hur den rådande världsbilden har påverkat vårt sätt att se på livet. Medan  diskussioner har gått varmt om alternativa valutor, vindkraft, oljetopp, småskalig produktion osv har andra grupper inom omställning arbetat med de inre aspekter av vad det betyder att ändra sin världsbild. Continue reading “Inner Transition – Inre Omställning”

Advertisement

FLEXIBLE EMISSION FEES EXPLAINED

Externalisation – harmful emissions from commercial and civil activities – represents a negative side of the way business is carried out today.  Economic growth on one side brings profits to business owners while externalisation on the other flips the costs of emissions over onto citizens, who via taxes must bear the cost of environmental clean-up. The challenge for economists and scientists is to come up with ways of managing pollution-producing substances in a way that both supports economic activities and preserves the environment.

This workshop  covers the reasoning behind the mechanism  from scientific, economic and practical angles and then presents the mechanism itself in enough detail for delegates to be able to explore possibilities for introduction of the mechanism in their own work

Continue reading “FLEXIBLE EMISSION FEES EXPLAINED”