Lokalvaluta dagen

(Seminarium och Workshop)
LOKAL VALUTA SOM MOTOR I LANDSBYGDS- OCH LOKALEKONOMISK UTVECKLING

itk
Kan en lokal, volontär valuta vara ett sätt att organisera och stimulera landsbygdsutvecklingsprojekt? Tidigare har ISSS utfört pilotstudier och utveckling av modeller för introduktion av lokalvaluta. Dessa studier visade bl.a. stora möjligheter för användning av volontärvalutan ITK. ITK, som står för Ideell Tid Kuponger, introducerades inom projekt som syftar till att stärka den lokala ekonomin och öka den lokala beredskapen inför t.ex. extrem väder, elavbrott, ekonomiska svårigheter mm. Denna workshop ger dig som är involverad i landsbygdsutveckling, beredskap, lokalekonomi, miljöutveckling osv. nya insikter och metoder för att organisera, uppmuntra och finansiera projekt.

DAGEN ÄR TILL FÖR:

Dig som organisera volontärarbete och liknande aktiviteter och för dig som vill hålla dig uppdaterat med det senaste inom komplementär valuta och lokal utveckling.

FRÅN PROGRAMMET
• Vad är komplementärvaluta och varför har den förknippats med hållbar utveckling (exempel Bristol Pound, Totnes Pound, med mera)
• Utveckling av landsbygden – var kommer lokalekonomin in?
• Om komplementärvaluta som drivkraft i lokalt engagemang
• Oväntade resultat från piloten i Sigtuna och andra ställen – finns det något positivt med pengar och vår relation till det?
• Hur införs volontärvaluta för att få bestående resultat?
• Regler kring komplementär valuta, skatter, redovisning med mera
• Hur används ITK som medfinansieringsmått i projekt som stöds av Leader och liknande fonder?
• Verktygslådan för ITK och handböcker mm

FACILITERING
Seminariet och Workshoppen leds av ISSS ordförande Philip Wayer och ISSS fellow Stephen Hinton, både engagerade i tidigare valutaprojekt.

OM ISSS
Institute of Swedish Safety & Security (ISSS) är en Stiftelse baserad i Stockholm som arbetar med risk och krishantering samt hjälper samhällen att bli säkrare och tryggare i framtiden. Organisationen främjar arbetet för bättre bränslesäkerhet, lokalekonomi, och bioenergi.

OM STEPHEN HINTON
Stephen är en av grundarna till Omställningsrörelse och arbetat med hållbarhet sedan fler år tillbaka, bland annat med komplementärvalutor i Uppland.

OM LEADER
Leader Upplandsbygd fördelar microstöd för att finansiera genomförandet av utvecklingsidéer på landsbygden. Pengarna kommer från EU, staten och från de deltagande kommunerna. Frivillig- organisationer och näringsliv deltar med medfinansiering. En form av medfinansiering är volontärtid.

DETALJERNA
PLATS: Missionskyrkan, St. Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala
DATUM: måndagen den 25 november
TID: 13:00 – 16:45
KOSTNAD: Gratis

ANMÄLNING: följ denna länk 

Advertisement

One thought on “Lokalvaluta dagen”

Comments are closed.

%d bloggers like this: